Groeven

Een groeve is een vorm van mijnbouw waar zand, natuursteen of mineralen worden ontgonnen. Die ontginning kan zowel in openlucht (dagbouw) als ondergronds gebeuren. We spreken dan van dagbouwgroeven en ondergrondse groeven.

Steengroeve:

In de zogenaamde steengroeven wordt voornamelijk bouwsteen ontgonnen. Het ontgonnen gesteente is streek gebonden en iedere steensoort heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken en toepassingen.

Kalksteengroeven

Kalksteen is sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. Binnen het kalksteenpakket vind men vaak grote vuursteenlagen.

Zandsteengroeven

Zandsteen is een sedimentair gesteente dat voornamelijk bestaat uit zandkorrels.

Hardsteen en natuursteen:

Schist:

Cementgroeven

Kalksteen en Mergel worden niet alleen ontgonnen als bouwsteen, maar ook als grondstof voor de cementindustrie. In de Limburgse mergelstreek bevinden zich enkele grootschalige dagbouwgroeves waar kalksteen op grote schaal werd ontgonnen.

  • ENCI Groeve
  • CBR Groeve

Zandgroeven

Zilverzand vormt een belangrijke basisgrondstof voor de glasindustrie. Het bedrijf Sibelco is wereldwijd marktleider op de ontginning van zilverzand en exploiteert in Belgisch Limburg enkele zandgroeves in Dessel-Mol, Lommel en Maasmechelen. Deze zandafzettingen zijn ontstaan tijdens het Mioceen en behoren tot de Formatie van Bolderberg.

  • Sibelco Groeve “Berg” Mechelse Heide