Mergelgrotten

 

De benaming Mergelgrotten is eigenlijk een compleet foute benaming. Het gesteente dat hier werd ontgonnen is namelijk geen mergel, maar kalksteen. Tevens zijn het ook geen grotten die op natuurlijke wijze zijn ontstaan, maar groeves door mensenhanden gemaakt. Een correctere benaming is dus “Kalksteengroeves”.

>> Geschiedenis >> Ontginningswijze >> Toerisme

 Bekende mergelgrotten: