Berglopen

Steenkoolmijn Winterslag

Op 3 november 1906 werd de concessie Genck-Sutendael verleend met een grootte van 3800 hectare. In 1912 werd Société anonyme Charbonnages de Winterslag opgericht als uitbatingsfirma van de koolmijn. De belangrijkste aandeelhouder was de group Coppée die 60% van de aandelen bezat. De overige 40% waren in handen van de Franse group Schneider.

Nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had men de steenkoollaag al bereikt en in 1917 begon men als eerste koolmijn van Limburg met de steenkoolproductie. Qua veiligheid had de mijn van Winterslag een slechte reputatie, vooral het treinvervoer maakte vele slachtoffers. Door de inspanningen van directeur-gerant Alexandere Dufrasne groeide Winterslag na de Tweede Wereldoorlog uit tot een van de veiligste mijnen

In 1988 werd de koolmijn definitief gesloten.

Enkele cijfers:

  • De totale mijnproductie bedroeg 66.593.000 ton
  • In 1953 waren er 6250 mijnwerkers tewerkgesteld.
  • De jaarproductie in 1967 bedroeg 1.635.514 ton
  • De ondergrondse verdiepen bevonden zich op 600, 660, 735 en 850 m.
  • De mijnterril is 163m hoog