Vuursteenmijnen

Vuursteen is een erg hard gesteente dat vaak in klompen tussen de kalksteenlagen aangetroffen wordt. In de tijd dat de grote krijtpaketten zijn ontstaan is nog niet meteen de vuursteen ontstaan. Het is waarschijnlijker dat dit in het Mioceen is gebeurd, zo’n 43 miljoen jaar later.Vuursteen is gekristalliseerde siliciumdioxide (SiO2), dat is uitgekristalliseerd in gangen en holtes in de toen nog zachte krijtmassa op de bodem van een zee. Deze holtes zijn waarschijnlijk gegraven door kreeftachtigen en mosselen. Hoe siliciumdioxide precies heeft kunnen kristalliseren is nog niet duidelijk.

De term vuursteenmijn is feitelijk incorrect aangezien vuursteen een gesteente is en geen mineraal. Technisch gezien zijn het dus vuursteengroeves.