Berglopen

Dagbouwgroeves

Een dagbouwgroeve is een ontginningswijze waarbij het gesteente aan de oppervlakte wordt ontgonnen. Het wordt toegepast op plaatsen waar de delfstoffen relatief dicht aan de oppervlakte liggen. De schaal van een dagbouwgroeve kan verschillen van een kleine groeve nabij een dorp, tot immens grote afgravingen. Deze manier van ontginnen resulteert vaak in een grotere aantasting op het landschap dan bij ondergrondse ontginningen.

Bij sommige groeves is men tijdens een laatste ontginningsfase overgestapt naar dagbouw waardoor de ingangsgebieden of soms gehele gangenstelsel via dagbouw zijn afgegraven.