Berglopen

Groevebeheer

Stichting van Schaick

De doelstelling van de stichting is het beheren van onderaardse kalksteengroeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en niet-commerciële c.q. educatieve bezoeken open te stellen. De Stichting Ir. D.C. van Schaïk maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en heeft een nauwe band met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

Website: http://www.vanschaikstichting.nl/

Andere Beheersorganisaties:

Staatsbosbeheer
Limburgs Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Staatstoezicht op de Mijnen