Berglopen

Ijzerzandsteen

Ijzerzandsteen is een fijnkorrelige soort zandsteen ontstaan door het samenklitten van fijne glauconiet-houdende limonietzandkorreltjes. Het gesteente heeft een typische donkere roestbruine kleur, die ontstaat door oxidatie van het oorspronkelijke groene glauconiet naar donkerbruin limoniet.

In het Tertiair (70 tot 3 miljoen jaar geleden) werd een groot deel van België regelmatig overspoeld door de Diestiaanzee. Afwisselend werden klei en zandlagen afgezet. Ongeveer acht miljoen jaar geleden werd hierboven een laag sterk glauconiethoudend zand afgezet. Bij het regelmatig bloot vallen van deze zandbanken is het glauconiet verweerd en het zand aan elkaar geroest, waardoor dus een sterke laag ijzerzandsteen (ook wel Diestiaan genoemd, naar de stad Diest in het Hageland) is ontstaan.

Vanaf de middeleeuwen tot de 19e eeuw werd het gesteente ontgonnen voor de bouw van talloze kerken, kapellen en kastelen, alsook voor watermolens, sluizen, kaaimuren etc.