Berglopen

Insecten

Ook vele insecten maken gebruik van de kalksteengroeves om er te overwinteren.

Schietmotten, Sluipwespen, …. zijn enkele van de insectensoorten die vaak nabij het ingangsgebied of luchtschachten aangetroffen worden.

Een schietmot in een ondergrondse kalksteengroeve - Bert Beckers Fotografie

Een schietmot in een ondergrondse kalksteengroeve – Bert Beckers Fotografie