Berglopen

(kalk)Fosfaat

Reeds in Romeinse tijden werd er al kalkpoeder of mergel gebruikt om het veld te bemesten. Tijdens de industriële revolutie groeide de nood om meer voedsel te verbouwen op kleinere oppervlakte. Dankzij de vooruitgang die men boekte op het vlak van chemie ontstonden nieuwe technieken om de landbouwgrond te bemesten. Rond 1800 vroeg de fransman Robin-Monhéry een patent aan voor de extractie van fosfaat uit kalksteen, maar het project kwam niet van de grond.  In 1848 pikte men het idee opnieuw op en zo ontstond de allereerste ontginning van fosfaat ergens in de franse ardennen.