Berglopen

Sint Pietersberg

De Sint Pietersberg is een heuvel ten zuiden van Maastricht, bekend omwille van zijn uitgestrekte onderaardse gangenstelsels. Reeds vanaf de middeleeuwen werd hier ondergrond kalksteen ontgonnen. De totale lengte van de gangen bedroeg rond de 150 kilometer en de oppervlakte van alle groeven tezamen bedroeg circa 98 hectare. Hiervan is door de 20e-eeuwse dagbouwwinning circa 80% verdwenen.