Berglopen

Valkenburg

Al vele duizenden jaren voor de christelijke jaartelling was er sprake van menselijke bewoning in de Geulvallei. De prehistorische vuursteenmijnen aan de Plenkertstraat werden omstreeks 3300 voor Chr. ontgonnen. Ook tijdens Romeinse tijden werd de omgeving vrij intensief bewoond. Voor de bouw van de romeinse villa’s werd mergel als bouwsteen gebruikt. Over het algemeen werd deze via dagbouw ontgonnen.

Tijdens de middeleeuwen wordt in de 12e eeuw het “Kasteel van Valkenburg” gebouwd, de huidige Kasteelruïne. Vanaf de 14e eeuw werd Valkenburg voorzien van een stadsomwalling. De benodigde bouwstenen hiervoor werden onder de stad ontgonnen in onderaardse kalksteengroeven. Naarmate de stad groeide, nam de vraag naar bouwsteen sterk toe. Zo ontstond een gangenstelsel met tot een totaal van meer dan 250km aan onderaardse gangen.

 

Toeristische groeves in Valkenburg

Valkenburg Centrum:

  • De Gemeentegrot
  • Mergelrijk
  • Romeinse Katakomben
  • Fluwelengrot

 

Geulhem:

  • Geulhemmergrot
  • Grotwoningen
  • Feestzaal “La Caverne”

Sibbe: