Berglopen

Ondergrondse Voertuigen

Ondergronds kan men een breed scala aan voertuigen terugvinden. Hieronder een klein overzichtje.

Voertuigen van de champignonkwekers:

Voor het transporteren van het mest en de champignons werden diverse voertuigen gebruikt. Vaak werden deze aangepast aan de behoefte.

Steentransport:

Van oudsher gebeurde het ondergrondse steentransport met karren die door arbeiders of lastdieren naar buiten gebracht werden, ofwel naar de schacht waar ze omhoog getakeld werden. In de 20e eeuw werden er op sommige plaatsen ook wel vrachtwagens gebruikt om de ontgonnen bouwstenen naar buiten te transporteren. Dit kon echter alleen in groeves waar de gangen hoog en breed genoeg zijn om de vrachtwagens te laten passeren. Bovendien moest er gezorgd worden van een zéér goede luchtdoorstroom om de schadelijke uitlaatgassen naar buiten te drijven.

Gestolen voertuigen:

Gelukkig komen we dit in België en Nederland zelden tot nooit tegen, maar in Frankrijk is het geen ongewoon zicht. Voertuigen die gestolen worden om een misdaad mee te plegen worden ondergronds gedumpt en in brand gestoken. Andere voertuigen worden ondergronds ontmanteld en de bruikbare onderdelen worden dan weer doorverkocht. Een gouden regel is: kan je met de wagen in de groeve, wees dan op je hoede !

Landbouwvoertuigen:

Vele groeves worden gebruikt als opslagplaats van een boer etc die er zijn (afgedankte) landbouwvoertuigen stalt.

Moderne voertuigen:

In sommige groeves is het nog steeds de gewoonte om met de wagen naar binnen te rijden.