Berglopen

Regeling Recreatief Berglopen

Om te voorzien in een behoefte tot recreatief gebruik van de onderaardse kalksteengroeven, met name het Zonnebergstelsel in de St.Pietersberg, is in 1996 een samenwerkingsverband ontstaan wat inmiddels is uitgegroeid tot een Sitichting “Stichting Recreatief Berglopen”.

Berglopers kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze unieke regeling. In principe kan men iedere vrijdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur terecht in het
nieuwe inschrijfhok aan de ingang van de Zonneberg voor inlichtingen en eventueel een vergunningaanvraag.

Website: http://www.stichtingrrb.nl/