Berglopen

Steenkoolmijnen

Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd.

In Wallonië werd vermoedelijk al sinds de Romeinse tijd steenkool ontgonnen. In de 12e eeuw wordt er ook in Kerkrade steenkool ontgonnen via dagbouw.  In de 13e eeuw duiken er meer mijnbedrijven op, het ging toen om kleinschalige, primitieve open mijnen