Berglopen

Stabiliteit en instortingen

Op vele plaatsen kan er instortingsgevaar heersen. Als onervaren bergloper is het vaak moeilijk om het ondergrondse landschap te ‘lezen’ en zo het mogelijke instortingsgevaar van een groeve te herkennen.

Soorten instortingsgevaar:

 

  • Loshangende stukken plafond
  • Grote scheuren in het plafond
  • Instromende aardpijpen en dolines
  • Pilaren die bezwijken onder de druk

Externe factoren die instortingen bevorderen:

  • Trillingen
  • Hevige regenval
  • Extreme temperatuursverschillen

Ingangsgebieden:

 

Ingangsgebieden van kalksteengroeves zijn vaak ernstig verweerd en aangetast door de hevige temperatuurswisselingen die ze doorstaan.  Door de tocht wordt het gesteente nog poreuzer en door de temperatuurswisselingen gaat het gesteente uitzetten of krimpen. Deze werking zorgt voor ernstige risico’s betreffende de stabiliteit.  Door kampvuren te maken in ingangsgebieden en  door zeer luide muziek te spelen wordt deze werking uitvergroot en kan er een acuut veiligheidsriscico ontstaan.