Berglopen

Prehistorische Vuursteenmijnen

In de prehistorie was vuursteen van ontschatbare waarde voor de mens. Het werd niet alleen gebruikt om vuur mee te maken, maar er werden ook werktuigen zoals bijlen en messen mee gemaakt. Reeds vroeg ging men vuursteen ondergronds uit de grond halen door middel van diepe putten. Wanneer deze putten enige diepte bereikt hadden ging men vervolgens horizontaal de vuursteen verder uit de grond halen in horizontale drijfgangen tot zover het daglicht reikte en men het hele proces enkele meters verderop herhaalde. Zo raakten de horizontale gangen met elkaar verbonden en ontstond de eerste vorm van mijnbouw in de mensheid.