Berglopen

Valkenburg

De prehistorische vuursteenmijnen van Valkenburg bevinden zich langs de Plenkertstraat. In het Neolithicum rond 3300 v chr. werd hier reeds ondergronds vuursteen ontgonnen. Tijdens de voorbije eeuwen is een deel van de hellingvoet van de Plenkertstraat afgegraven waarbij ongewild en onbewust talrijke vuursteenmijnen zijn verdwenen.